Laboratoria

Print Friendly, PDF & Email

Laboratoria

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to sieć 40. specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych i pracowni (pomiarowych i specjalistycznych) o łącznej powierzchni około 23,5 tysiąca m2, ulokowanych w nowo wybudowanym obiekcie oraz trzech zrewitalizowanych zabytkowych budynkach Kampusu Pracze. Pełna zdolność operacyjna laboratoriów pozwala na realizację usług badawczych w dziedzinach: nanotechnologii, technologii materiałowych, technologii związanych z surowcami naturalnymi, biotechnologii i medycyny. Wybrana tematyka jest pierwowzorem tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych, ale ze względu na skalę inwestycji – w wymiarze krajowym.

Laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy, unikatową aparaturę badawczą, która pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości.

Laboratoria, dzięki dofinansowaniu ze środków UE, stanowią ultranowoczesne centrum badawcze ukierunkowane na współpracę i usługi dla przemysłu, co zapewnia:

 • 11 000 m 2 powierzchni laboratoryjnej w nowocześnie wyposażonych budynkach
 • badania od skali nano- do ćwierć- i półtechnicznej,
 • otwarte powierzchnie laboratoryjne typu „open space”,
 • laboratoria nanotechnologiczne wyposażone w clean room’y,
 • laboratoria zintegrowane systemem informatycznym LIMS.

MAPKA SYTUACYJNA
BUDYNKÓW LABORATORYJNYCH KAMPUSU PRACZE

01

BUDYNEK 1

 • laboratorium krystalografii
 • laboratorium spektroskopii optycznej
 • laboratorium spektrometrii mas
 • laboratorium magnetycznego rezonansu jądrowego
 • laboratorium spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera
 • laboratorium chromatografii gazowej
 • laboratorium absorpcyjnej spektroskopii atomowej

02

BUDYNEK 2

 • laboratorium przechowywanie GMP
 • laboratorium elektroniki drukowanej i ogniw słonecznych

03

BUDYNEK 3

 • laboratorium mikroskopii elektronowej
 • laboratorium materiałów polimerowych
 • laboratorium materiałów luminescencyjnych
 • laboratorium mikroobróbki laserowej
 • laboratorium laserowych systemów pomiarowych
 • laboratorium badań struktury ciała stałego
 • laboratorium biospektroskopii i bioobrazowania
 • laboratorium nanobioinżynierii
 • laboratorium epitaksji związków półprzewodnikowych
 • laboratorium nanotechnologii struktur półprzewodnikowych

04

BUDYNEK 4

 • laboratorium mikroskopii konfokalnej
 • laboratorium mikroskopii elektronowej
 • laboratorium hodowli komórkowych
 • laboratorium cytometrii przepływowej
 • laboratorium izotopowe
 • laboratorium inżynierii białka i oddziaływań cząsteczkowych
 • laboratorium analizy DNA

Zapisz

Zapisz

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 27.05.2015
plusfontminusfontreloadfont