Konferencja "Biobanki: Wyzwanie w czasach Big Data"

Print Friendly, PDF & Email

Konferencja "Biobanki: Wyzwanie w czasach Big Data"

Pojęcie „Big Data” odnosi się do danych, które charakteryzuje zajmowana objętość, ogromne zróżnicowanie i szybkość pojawiania się. Współczesna medycyna generuje olbrzymie ilości danych na temat leczonych pacjentów, pochodzących m.in. z badań klinicznych, powszechnie dostępnych technik obrazowania, rejestrów medycznych i analiz genomu ludzkiego. Narzędzia bioinformatyczne w połączeniu w wykorzystaniem istniejących zbiorów dają szansę uzyskania nowej jakości w analizie czynników mogących sprzyjać poprawie stanu zdrowia mierzonego zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

Temat ten zostanie podjęty podczas międzynarodowej konferencji pt. Warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych w biomedycynie – Biobanki: wyzwanie w czasach Big Data, która odbędzie się 8 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład inauguracyjny na temat Rozwoju Biobanków w Polsce wygłosi podczas konferencji dr n. med. Łukasz Kozera, Kierownik Biobanku Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Krajowy Koordynator ds. BBMRI-ERIC.

Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ był pierwszą tego typu instytucją na Dolnym Śląsku założoną już w 2012 r.

dr Łukasz KozeraJego zadaniem jest gromadzenie próbek krwi, które w przyszłości zostaną wykorzystane do badań naukowych poświęconych wykrywaniu nowoczesnych markerów i terapii schorzeń sercowo-naczyniowych oraz autoimmunologicznych – wyjaśnia Łukasz Kozera. – Dodatkowo placówka wykonuje dwa rodzaje badań przesiewowych: badania w kierunku chorób sercowo-naczyniowych, takie jak: cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy i nowo stosowany w stratyfikacji ryzyka parametr hsCRP oraz badania w kierunku cukrzycy: poziom glukozy oraz poziom insuliny, hormonu odpowiedzialnego za metabolizm glukozy.

Projekt EIT+ został również doceniony na arenie międzynarodowej. Nasza placówka badawcza została włączona do prestiżowego europejskiego projektu BBMRI-Large Perspective Cohorts, łączącego biobanki z kilkunastu krajów Europy oraz Kanady.

Udział w organizowanej w czerwcu konferencji jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji

Konferencja_Biobank

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 18.05.2016
plusfontminusfontreloadfont