HR EXCELLENCE

Print Friendly, PDF & Email

HR EXCELLENCE

Logo „HR Excellence in Research” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom naukowo-badawczym stwarzającym naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej. Logo „HR Excellence in Research” to znak jakości, który otrzymują organizacje wdrażające zasady zawarte w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Zasady te zobowiązują instytucje naukowo-badawcze do tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało prawo do posługiwania się logo „HR Excellence in Research” w styczniu 2016 roku jako pierwsza we Wrocławiu i dziewiąta w Polsce organizacja naukowo-badawcza.

Aby uzyskać logo HR Excellence in Research należy spełnić określone warunki i przejść drobiazgową procedurę. WCB EIT+ musiało dokonać wewnętrznej analizy oceniającej w jakim stopniu funkcjonowanie spółki jest spójne z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji naukowców. Analiza dostosowania WCB EIT+ do powyższych wytycznych dokonana została przez powołany w tym celu zespół. Na podstawie wniosków z analizy została przygotowana strategia HR i plan działań dostosowujący politykę HR naszej organizacji do ogólnoeuropejskich standardów wskazanych przez KE. Zgodnie z zaleceniami KE planujemy cykliczną samoocenę wdrożonych rozwiązań i ciągłe doskonalenie naszego podejścia w tym zakresie.

Ogólny raport z przeprowadzonej analizy, w tym przyjęty plan działań znajduje się w poniższych załącznikach:

Więcej na temat „Europejskiej Karty Naukowca”„Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz treść dokumentów na stronie Euraxess.pl.

    Zapisz

Zapisz

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
Plan DziałańPlan Działań 249 KB 9.09.2015
Raport Analiza 2015Raport Analiza 2015 442 KB 14.09.2015

plusfontminusfontreloadfont