Proces rekrutacji

Print Friendly, PDF & Email

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji jest prowadzony etapami, co pozwala na dokładne  zapoznanie Kandydata z oczekiwaniami na proponowanym stanowisku,  a nam daje możliwość zatrudnienia Najlepszych z Najlepszych.

Na poszczególnych etapach rekrutacji sprawdzamy wiedzę, doświadczenie, predyspozycje osobowościowe oraz motywację Kandydatów. W zależności od stanowiska na które aplikujesz, możesz spodziewać się mniej lub bardziej rozbudowanego procesu rekrutacji.

Jesteśmy organizacją wyróżnioną przez Komisję Europejską prestiżowym logo HR Excellence in Reaserch, dlatego przy rekrutacji pracowników naukowych postępujemy zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

 
 

Publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego

Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są na
popularnych portalach internetowych
(w tym specjalistycznych, dedykowanych ludziom ze świata nauki)
oraz na naszej stronie www w zakładce KARIERA.
CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać elektronicznie
na wskazany w ogłoszeniu adres.

Selekcja dokumentów

Dokumenty aplikacyjne Kandydatów selekcjonujemy pod kątem wymagań niezbędnych na danym stanowisku.Kontaktujemy się z tylko wybranymi osobami,które są w największym stopniu dopasowanedo oczekiwanego profilu.

Rozmowy telefoniczne

Rozmowa telefoniczna to etap, który włączamydo niektórych procesów rekrutacyjnych i który ma na celu sprawdzanie najważniejszych kryterióww kontekście pracy na danym stanowisku.

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna to najlepsza okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o doświadczeniu Kandydatóworaz ocenić ich kluczowe kompetencje. Rozmowy z Kandydatami przeprowadzane są przezkomisje rekrutacyjne, w skład których wchodzą: pracownik działu HR,przełożony przyszłego pracownika oraz inni specjaliści, którzy mogą rzetelnie i fachowo ocenić wiedzę i kompetencje Kandydata.Podczas spotkania, które z reguły trwa do 60 minut,rozmawiamy o doświadczeniu, edukacji oraz sprawdzamy wiedzę merytoryczną. Weryfikujemy również cechy i predyspozycje, zarówno pod kątemdopasowania do konkretnego stanowiska pracy, jak i do całego zespołu.Oprócz wywiadu często stosujemy również inne,dodatkowe metody rekrutacyjne np. zadania, próbki pracy czy testy. Zależy nam na tym, żeby rozmowy były prowadzonew przyjaznej i niestresującej atmosferze. Dla wygody naszych Kandydatów niekiedy spotkania odbywają sięw formie wideokonferencji lub telekonferencji.

Informacja zwrotna

Każda osoba, która brała udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymujeod Nas informację zwrotną niezależnie od tego, czy wynik rozmowyjest pozytywny czy też nie. Informację zwrotną przekazujemypo zakończeniu procesu rekrutacyjnego telefonicznie lub mailowo.

Adaptacja

Ostatnim etapem procesu wyboru i doboru pracowników jest ich adaptacja. Pierwsze dni w nowej pracy dla wielu osób mogą być stresujące i trudne,dlatego staramy się zapewnić naszym nowym pracownikom wsparcie oraz pomoc w zrozumieniu naszej firmy i panujących w niej zasad.

plusfontminusfontreloadfont