Tytuł Lidera Innowacji 2017 podczas 10. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017

Aktualności

Tytuł Lidera Innowacji 2017 podczas 10. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017

Podczas X edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 wynalazek realizowany w projekcie BioMed Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pt.: „Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego” otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2017. Na wynalazkiem pracował zespół Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w składzie: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, prof.
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 23.06.2017
 • Więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało status Spółki Skarbu Państwa i jest organizacją badawczą podległą Ministrowi Nauki
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 22.06.2017
 • Więcej

Konferencja InterNanoPoland 2017

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland 2017, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017. Konferencja jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią.
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 14.06.2017
 • Więcej

Konferencja – „Grafen-produkt przyszłości”

W dniach 31.05. – 01.06.2017 r. odbyła się w Legnicy konferencja „Grafen-produkt przyszłości” zorganizowana przez Legnicki Klub Biznesu oraz dystrybutora grafenu Spółkę Nano Carbon, której udziałowcem jest KGHM Polska Miedź S.A. Jednym z prelegentów podczas tego wydarzenia był m.in. prof. dr inż. Antoni Morawski, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.   Właściwości, metody produkcji i możliwości
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 13.06.2017
 • Więcej

Prezydent RP z wizytą we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

W dniu 5 czerwca br. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Wrocławskie Centrum Badań EIT+, aby wziąć udział w spotkaniu "Nauka i Biznes. Partnerstwo dla innowacyjności" z przedstawicielami nauki, startupów oraz innowacyjnych firm. Prezydentowi towarzyszył m.in. podsekretarz stanu w KPRP Wojciech Kolarski, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, minister oraz minister Piotr Dardziński.
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.06.2017
 • Więcej

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Innovalab Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2017 r. (decyduje data doręczenia oferty).   Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022, zwana dalej „Zapraszającym”, niniejszym
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.06.2017
 • Więcej

Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w spółce Nanovectors Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2017 r. (decyduje data doręczenia oferty). Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000300736, NIP 8942930022, zwana dalej „Zapraszającym”, niniejszym zaprasza
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.06.2017
 • Więcej

Automated Material Ore Characterization by Mineral Liberation Analysis (MLA) – szkolenie, 13 -15 czerwiec 2017

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprasza do udziału w szkoleniu  dotyczącym charakterystyki minerałów przy użyciu zautomatyzowanej techniki (MLA) opartej na skaningowej analizie elektronowej mikroskopii (SEM) w połączeniu z dyspersyjną spektroskopią promieniowania X. Dzięki tej technice można analizować niemal każdy rodzaj materiału stałego, niezależnie od tego, czy materiał ma naturalne lub sztuczne pochodzenie. Przykładami takich materiałów mogą
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.05.2017
 • Więcej

Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej

Wrocław to wiodące w Polsce centrum innowacji, silny ośrodek akademicki, miasto o największej w kraju ilości centrów badawczo – rozwojowych firm krajowych i globalnych, lider w dziedzinie zgłoszeń patentowych. Co stanowi o tak mocnej pozycji Wrocławia i Dolnego Śląska? Jaki jest potencjał regionalnej infrastruktury badawczo – rozwojowej? Jaka jest kondycja i potrzeby przedsiębiorców, realizujących projekty
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 10.05.2017
 • Więcej
plusfontminusfontreloadfont