Analiza spektrometryczna glikozylacji peptydów u pacjentek cierpiących na mięśniaki macicy – nowy projekt NCN dla EIT+

Print Friendly, PDF & Email

Analiza spektrometryczna glikozylacji peptydów u pacjentek cierpiących na mięśniaki macicy – nowy projekt NCN dla EIT+

Narodowe Centrum Nauki w ramach Programu MINIATURA 1 przyznało kolejny grant dla naukowca z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Liderem naukowym przedsięwzięcia pn. Identyfikacja glikozylacji endogennych peptydów w płynach fizjologicznych pacjentek z mięśniakiem macicy  jest dr Elżbieta Piątkowska, Kierownik Laboratorium Spektrometrii Mas.

Mięśniaki macicy to schorzenie pojawiające się u prawie 20% wszystkich kobiet. Najczęściej diagnozowane są u kobiet pomiędzy 35. a 45. rokiem życia. Duże znaczenie w ich powstawaniu mają estrogeny. Projekt, który będzie prowadzony we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie dotyczy analizy spektrometrycznej glikozylacji peptydów u pacjentek cierpiących na mięśniaki macicy.

Laboratorium Spektrometrii Mas Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

W projekcie wykorzystane zostaną techniki spektrometrii mas, które posłużą do analizy modyfikacji białek oraz określenia reszt aminokwasowych, które ulegają zmianie. Szczególnie istotne znaczenie będzie miała również analiza modyfikacji dla poznania procesów prowadzących do powstania stanów chorobowych, gdyż wiadomo, że rozregulowanie procesów, np. glikozylacji białek może być przyczyną zmian nowotworowych.

Laboratorium Spektrometrii Mas Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Rezultatem badań będzie uzyskanie informacji o strukturze glikanów peptydów rozwijającego się guza nowotworowego oraz możliwości zastosowania tych peptydów do opracowania modelu prognostyczno-diagnostycznego dla pacjentek z łagodnym nowotworem macicy.

Dodatkowe informacje:

dr Elżbieta Piątkowska
Biochemik analityczny specjalizujący się w biologicznej spektrometrii mas, szczególnie w analizie białek  i kompleksów białkowych przy użyciu strukturalnej spektrometrii mas. Jej doświadczenia eksperymentalne nabyte podczas studiów doktorskich oraz stażu postdoka na Uniwersytecie w Manchesterze obejmują zarówno izolację kompleksów białkowych oraz analizę jakościową. Podczas rocznego pobytu w Instytucie Weizmanna analizowała strukturę kompleksów białkowych przy użyciu strukturalnej spektrometrii mas. Dodatkowo, posiada doświadczenie w biologii molekularnej, genetyce, genomice oraz proteomice  bakterii oraz różnorodnych szczepów drożdzy Saccharomyces. Interesuje się użyciem MS do szczegółowej analizy sub-proteomów komórek rakowych.

Projekt: Identyfikacja glikozylacji endogennych peptydów w płynach fizjologicznych pacjentek z mięśniakiem macicy. (LEIOMYOMA)
Projekt finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „MINIATURA 1”
Okres realizacji projektu: 22/11/2017 – 21/11/2018
Wartość projektu: 26 335,00 PLN
Wartość dofinansowania:  21 535,00 PLN

Zapisz

Zapisz

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 30.01.2018
plusfontminusfontreloadfont