Zadanie 2.3. Wzmacniacze i lasery światłowodowe pracujące w obszarze długości fali 2 µm

Wykonawca:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik:
prof. Krzysztof Abramski

Opis zadania:

Podstawowym celem projektu jest rozszerzenie wiedzy i opanowanie umiejętności związanych z budową wzmacniaczy i laserów światłowodowych operujących na długości fali około 2 µm.

Budowa i charakteryzacja kilku układów laserów światłowodowych małej mocy bazujących na światłowodach domieszkowanych tulem.

Opanowanie technik pompowania i chłodzenia światłowodów aktywnych double clad domieszkowanych tulem.

Budowa modelu źródła promieniowania koherentnego o długości fali 2 µm i mocy optycznej kilku watów.

W ramach projektu planowane jest opracowanie technologii wytwarzania specjalnych elementów światłowodowych typu „power combiner”, adapter pola modowego itp. przeznaczonych do pracy na długości fali 2 µm.

plusfontminusfontreloadfont