EIT+ rozpoczyna projekt Genetyczne przyczyny dziedzicznych chorób siatkówki

W stronę światła: odkrywanie genetycznych przyczyn dziedzicznych chorób siatkówki w Polsce, to nowy projekt pozyskany przez dr Annę Tracewską z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach programu SONATA 10 Narodowego…

Szkolenia w EIT+ WYTWARZANIE I CHARAKTERYSTYKA KOMÓREK CIEKŁOKRYSTALICZNYCH

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przygotowało cykl szkoleń w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych, znajdującym się w Kampusie Pracze. Prezentowane szkolenie dotyczy komórek ciekłokrystalicznych do modulacji światła.

Wytwarzanie komponentów fotonicznych Nowy projekt w portfolio EIT+

Projekt dr Katarzyny Komorowskiej pt. Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych, to kolejny grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki dla naukowca…

OBSZARY
BADAWCZE

Publikacje

Specjalizacje

TECHNOLOGIE

Publikacje

Specjalizacje

TECHNOLOGIE

Publikacje

Specjalizacje

TECHNOLOGIE

Kampus Pracze
przestrzeń dla innowacji we wrocławiu

plusfontminusfontreloadfont