Milowy krok Polski w rozwoju badań diagnostycznych

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej zaakceptowała decyzję w sprawie przystąpienia Polski do Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI_ERIC). Polska zrobiła zatem milowy krok w rozwoju nauk biomedycznych…

Start-up TheraPep Rewolucja w walce z wirusami i nowotworami

Podczas konferencji „Startup: Wrocław 2016” Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przygotowało Startup Pitch, podczas którego zaprezentowało się 5 start`upów. Krótkie, pięciominutowe prezentacje były dla młodych zespołów szansą na przedstawienie swojego pomysłu…

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Akredytowanym ośrodkiem innowacji

Ministerstwo Rozwoju nadało z dniem 23 czerwca br. Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ status akredytowanego Ośrodka Innowacji, uprawnionego do świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych dla biznesu i nauki. Jest to nowa rola…

OBSZARY
BADAWCZE

Publikacje

Specjalizacje

TECHNOLOGIE

Publikacje

Specjalizacje

TECHNOLOGIE

Publikacje

Specjalizacje

TECHNOLOGIE

Kampus Pracze
przestrzeń dla innowacji we wrocławiu

plusfontminusfontreloadfont