Sympozjum Biofilm 9-10.09.2017 r.

Sympozjum „Biofilm. Amyloidic origins of biofilms – from formation to dispersion” odbędzie się w dniach 9 – 10 października 2017 roku na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczne wydarzenie ma charakter…

Badania naukowe a innowacje gospodarcze

W dniu 18 września na Politechnice Wrocławskiej podczas 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbyła się dyskusja panelowa pn. „Badania naukowe a innowacje gospodarcze”. W debacie wziął udział m.in.prof. dr hab.…

Konferencja NanoTox 24 października 2017

Ze względu na rosnącą popularność nanomateriałów oraz ich obecność w innowacyjnych produktach i niemal w każdej dziedzinie życia, niezbędne jest zdobycie wiedzy o bezpieczeństwie ich stosowania oraz ich interakcji z…
plusfontminusfontreloadfont